Vyskúšajte si technológiu

Prehrať video

Nechajte svojich zákazníkov vyskúšať si nové šošovky pred ich kúpou, priamo v optike

S použitím aktuálnych dioptrií zákazníka vám Hoya Vision Simulátor umožní predviesť vysoko presnú 3D ukážku optických efektov rozličných dizajnov šošoviek a ich úprav. Hoya Vision Simulátor stiera rozdiel medzi virtuálnou realitou a skutočnosťou a poskytuje zákazníkom príležitosť vybrať si možnosť, ktorá im najviac vyhovuje.

Simulátor zlepší zákaznícke vnímanie optiky, tým, že mu ponúkne možnosť „vidieť skôr, ako kúpi“. Voľba šošoviek a ich úprav bude jednoduchá, presná a hmatateľná, čo zvýši dôveru a celkovú spokojnosť.

Zvýšená spokojnosť zákazníka

Vysoká úroveň presnosti

Realistická 3D simulácia

Watch the video testimonial

They talk about Hoya Vision Simulator...